Lekt litt med Arduino – wattwatcher 0.1

Har lenge logget strømforbruk manuelt. Jeg byttet ut sikringsskap og strømmåler for en stund siden, den nye måleren har en pulsdiode, som pulserer 10.000 ganger pr kWh forbrukt strøm.  Dette kan man bruke til å logge hvor mye strøm man bruker.

Jeg har i det siste lekt litt med Sebastian Stenmarks «EKKO» (klikk for info) og dette vekket interessen for microkontrollere.

Det ene førte til det andre og så satt jeg med en stor pappeske fra Sparkfun. Deriblandt en rekke sensorer, arduino brett, og div utstyr som loddestasjon osv. Det begynte med en enkel krets som inkluderte en 10k resistor og en LDR. (light dependent resistor) Arduinoen ble programmert til å telle antall pulser, og sende verdiene serielt til pc`n samt vise de på en LCD skjerm.
Les mer