PS3 Mediaserver, stream ‘alt’ til PS3

Tidligere så var det stort sett bare TVersity som var brukbart når det gjaldt å kjøre mediaserver på pc, som man kunne streame lyd/video til PS3. Dette fungerte ikke helt 100% når jeg testet det, og har siden da lagt dette fra meg.Intill jeg i dag kom over  PS3 Mediaserver. Les mer

php, sjekk om variabel er en gyldig dato

Siden jeg hele tiden kommer over nyttige kodesnutter så legger jeg en funksjon jeg fant i dag. Den sjekker enkelt å greit om en variabel inneholder gyldig dato i formatet åååå-mm-dd  (default format for dataypen «date» i MySQL) Les mer

MySQL, hente rader utifra dato.

Har drevet litt med strømforbruks databasen i det siste, der er hver dato lagret som datatypen ‘date’ i mysql. Jeg hadde behov for å vise de siste X målingene.
For å f.eks hente ut de siste ti radene kunne man brukt følgende:

SELECT * FROM tabell ORDER BY id DESC LIMIT 10;

Men da ville de blitt vist baklengs, altså nyeste først. For å hente de ut i samme rekkefølge som de ble lagt inn må man benytte seg av dato feltet, og litt av mulighetene man har med det.

SELECT * FROM power WHERE date = DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 10 DAY)

Denne vil returnere de siste 10 dagers rader. I mitt tilfelle har jeg bare en entry pr dag, så jeg vil ikke støte på noen problemer der. Men om man har flere pr dag vil denne queryen returnere alle rader med dato nyere enn 10 dager tilbake i tid.