syntax highlighter

Hello world written in php withouth the [ php ] tag:
echo «Hello world!»;
?>

with the [ php ] and [/ php ] tags:


Some large block with C code

#include 
#include 
#include 
#include 
#define rxPin 2
#define txPin 3
#define ONE_WIRE_BUS 5
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress utesensor = { 0x28, 0x7E, 0xF9, 0x5E, 0x2, 0x0, 0x0, 0x42 }; // loddet på 3.5mm
// DeviceAddress innetemp = { 0x28, 0xF0, 0x12, 0x5F, 0x02, 0x0 , 0x0, 0x9E }; // på hylla
DeviceAddress innesensor = { 0x28,0x2A,0xDE,0x5E,0x02,0x00,0x00,0x19 }; // I BODEN.
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 10, 0, 0, 177 };
byte gw[] = {10,0,0,101};
byte server[] = { 88,87,42,5 }; // gmx.no
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };

SoftwareSerial lcdSerial = SoftwareSerial(rxPin, txPin);
int ledPin = 6;
int avgwatt = 5;
int switchPin = 7;
const int numReadings = 20;
unsigned long period_start;
unsigned long period_length = 57000;
unsigned long period_total;
unsigned long period_stop;
unsigned long run = 0;
int period_average;
int period_counter;
float itemp;
float utemp;

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 pinMode(rxPin, INPUT);
 pinMode(txPin, OUTPUT);
 pinMode(switchPin, INPUT);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 lcdSerial.begin(9600);
 sensors.begin();
 sensors.setResolution(innesensor, 12);
 sensors.setResolution(utesensor, 12);
}
void loop()
{
 sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
 lcdcls();
 period_total = 0;
 period_counter = 0;
 period_start = millis();
 period_stop = period_start + period_length;
 if (run > 0) {
   lcdgoTo(0);
   lcdSerial.print(avgwatt);
   lcdSerial.print(" Current. ");
   lcdgoTo(17);
   lcdSerial.print(period_average);
   lcdSerial.print(" Average. ");

   }
   else {    // First run.. write no data.
   lcdgoTo(0);
   lcdSerial.print("No data.");
   lcdgoTo(17);
   lcdSerial.print("No data.");

   }

 while( millis() 
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *