Show all users e-mail adresses and aliases

Simple command to list all users adresses and aliases. Nice to get a overview when migrating all users in an organization.

Force start Your Win10 upgrade

So, you have a device running Windows 7 or 8.1 and want to Upgrade to Windows 10.
You could use Windows Update and waited for that to finnish. (the slow way)

Or you can use Microsofts Media Creation Tool to start the installer.

Download the correct installer from this link, and choose «Upgrade this computer»  -and the installation process will start right up.

http://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10

(Norwegian)
http://www.microsoft.com/nb-no/software-download/windows10

Direct links
X86 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=616935
X64 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=616936

Check MS Exchange autodiscover SRV record with nslookup

Just a simple check to see if a domain has its autodiscover record correctly configured in DNS.

Solve permalinks in WordPress on Ubuntu LAMP

I just moved one of my test sites to a new server. And realized that the permalink structure didnt worked after that. I made sure that the .htaccess files where correct, that mod_rewrite was enabled, but still nothing.

So after some searching i found out that you need to set AllowOverride All in the config for apache.

So, first install mod_rewrite

Then edit the config for your default website.
In Ubuntu 14.04 it is called 000-default.conf.

Paste the following at the bottom of the file (change the directory if you are not using the new default /www/html/ structure(

At last, restart the apache service

Find inactive exchange accounts

A simple oneliner to show last logontime for each mailbox.

In a multitenant environment you could do this to list all users in all organizations

Bruke python til å skrive/hente data fra websider.

Dette er kun et lite notat til meg selv. Ifb et scenario i Switchking(SK) vil jeg ha data fra kWh telleren inn i SK. Dette kan jeg gjøre direkte fra SK, men jeg vil jobbe litt med tallene, regne ut snitt pr time, døgn , uke osv. Da har jeg valgt å bruke EventGhost (EG) til dette. EG kan kjøre python. Verdien fra kWh telleren min blir lagret i en MySQL database, jeg har en php fil som spytter ut nåværende forbruk i watt f.eks 2475 . (En snittmåling over de siste 30 sekunder)

I python gjør jeg følgende for å hente ut dette:


import urllib
url = ("http://server.no/kwh.php")
response = urllib.urlopen(url).read()
devicename = 'kWh'
eg.plugins.SwitchkingTellStick.DSSet('',devicename,response,0)

Den siste linjen oppdaterer datakilden med navn «kWh» i Switchking med verdien fra php filen. I dette enkle eksemplet har jeg ikke tatt med verdiene for dag, uke, måned osv.

For å oppdatere device direkte i Switchking kreves det en plugin til EventGhost, den finnes her:  http://eventghost-switchking-plugin.googlecode.com/files/eventghost-switchking-plugin.0.0.5.zip

Man også bruke dette til å sende data andre veien. F.eks om man skal ha en verdi fra python over til web.

I eksemplet nedenfor er det et php script som tar i mot verdier via GET. (variabler i adressen). Verdien som blir sendt er et tilfeldig tall mell 100 og 200.

Man kan selvsagt sende flere verdier samtidig. I php kan man deretter gjøre logiske beregninger, evaluere data  osv før det registreres i databasen.


import random
import urllib
value = str(random.randint(100, 200))
url = ("http://server.no/registrer.php?data=" +value)
web = urllib.urlopen(url).read()

Dropbox Dropquest 2012 – Få 1 GB ekstra lagringsplass gratis

Nå kjører Dropbox i gang med en ny DropQuest, dette er et «rebusløp» med en rekke oppgaver man løser ved bruk av dropbox. Gjennomfører du alle oppgavene får du 1 GB ekstra lagringsplass.

Start Dropquest ved å følge denne linken:

Blir det for vanskelig så ligger svarene nedenfor

HAR DU IKKE DROPBOX ENDA? KLIKK HER! 


Chapter 1: 64529 eller 38645 eller 46637
Chapter 2: https://www.dropbox.com/dropquest2012/crane
Chapter 3: SMUDGES
Chapter 4: SOMA
Chapter 5: MAD LIB
Chapter 6:  En av disse tre linkene..

Chapter 7: En av disse tre linkene.

Chapter 8: TRIUMPHANT
Chapter 9: Gå til https://www.dropbox.com/tour/6 og send en dropbox invite til adressen som står der.
Chapter 10: Mexico, Korea eller Argentina
Chapter 11: Southpole
Chapter 12: Gjenopprett Chapter12.txt til en tidligere utgave (via dropbox websiden). Gå deretter til https://www.dropbox.com/help, Trykk så på ikonet (skjoldet) forran «Security and Privacy»
Chapter 13: 
Chapter 14: Gå til http://www.surfpoeten.de/sudoku?s…%29+suchen finn så samme rute som er merket med blått i dropquesten.  Løs så puslespillet slik at brikkene er like som i sudokuløsningen.
Chapter 15: Del en random dropboxmappe med en av disse: savior@dropbox.comflash@dropbox.com, eller boxer@dropbox.com gå så til https://www.dropbox.com/share og trykk så på regnbuen øverst i midten.
Chapter 16: 
Chapter 17: SHANGHAI
Chapter 18: Flytt filene 1 3 6 8 9 til Category 1, og flytt så filene  2 4 5 7 10 til Category 2. Dette må gjøres via webklienten, bruker du dekstopklienten så må du bruke «Repair Dropquest Folder» linken nederst til venstre.
Chapter 19: http://db.tt/94J964 eller http://db.tt/94J964 eller http://db.tt/Q2J9J4
Chapter 20: https://www.dropbox.com/dropquest2012/apollo13
Chapter 21: ABUSIVELY
Chapter 22: FACED eller MACAU eller BADGE eller BASED eller ADAGE
Chapter 23: MACHU PICHHU
Endgame (Chapter 24): COLOSSEUM

Da skal du sitte igjen med 1 GB ekstra plass!

 

Bruk pcen til fjernstyrt overvåkning (webcamxp+dropbox)

Du har kanskje lest historien om Macbookeieren som overvåket «tyven»? Han hadde installert et program for å laste opp bilder fra webcammet. Det samme kan gjøres med en windows basert pc.

De aller fleste har i dag et webcam innebygget i sin laptop. Dette kan man enkelt sette opp til å ta bilder/film ved gitte intervaller. WebcamXP er et eksempel på programvare som gjør dette mulig. Dette krever imidlertid en FTP server, eller en epostadresse å sende bildene til. Helt greit i grunn, men FTP server er det ikke alle som har, og eposten vil man kanskje ha fri for slikt. Jeg vil hvertfall unngå å fylle opp min innboks flere hundre Mb i uka med bilder.

Det er her dropbox kommer inn i bildet. Dropbox er en «cloud» tjeneste der du får tilgang til et lagringsområde på internett. Via dropbox programvaren kobles dette området opp mot en mappe på din pc. Dette integreres 100% med mappestrukturen på maskinen din. Kun et lite grønt symbol på mappeikonet viser at dette er en synkronisert mappe. Alt du nå lagrer i denne mappen og undermapper vil automatisk lastes opp mot dropbox. Du får også apps til iPhone og Android som lar deg synke innhold på tvers av telefoner og pcer. Kjekt om bildene fra mobilkameraet er tilgjengelig på pcen din uten å måtte laste de opp via kabel/epost?

Så til poenget. Når du har webcamXP oppe å kjører, så sett den til å lagre bilde fra webcam i en undermappe i din dropbox mappe. Installer dropbox klienten på en annen maskin, og du vil nå hele tiden se hva som foregår der laptopen din er. Forutsatt at den har internettilgang, og at programvaren kjører. For å sikre deg at webcampXP kjøres så bruk valget «kjør som service» under installasjonen. Da vil programmet stare opp i bakgrunnen samtidig med windows.

Et siste tips er å fjerne popup meldingene fra dropbox. Da vil en evt fremmed ikke bli gjort oppmerksom på at dropbox er installert.  Høyreklikk på dropbox ikonet nede i systemtray ( nederst i høyre hjørne der du har klokka) velg Preferences, på General tabben fjern krysset for «Show desktop notifications»

Tigging anno 2011

I dag kan vi lese på VG-nett om en tigger som oppsøkte folk hjemme, der han dro fram en kort-terminal og ba om penger.
I førsteomgang tenkte jeg ja hvorfor ikke. Tigging er jo et eldgammelt «yrke», og det skulle jo bare mangle at dette utvikles på lik linje med resten av samfunnet.
De har jo sikkert sett seg lei på alle som svarer «har ikke cash». Så nå er det en unskyldning mindre.

Men realiteten her er nok heller at dette er tigging satt i system, med bakmenn som står for detaljene, det er ikke bare å kjøpe seg en kortterminal og gå rundt å be om penger. Jeg ser ofte gamle tiggerkoner bli satt av i dyre biler i Oslo sentrum, de sitter dagen lang og tigger penger, hjemme bor de fett sammen med resten av familien.